Marc Desmet

17e plaats

Marc is 63 jaar, gepensioneerd, woont in Lichtaart. Hij is een zeer actieve vrijwilliger bij OKRA, Intersoc en de gemeentelijke solidariteitsraad.

Ik lees en fiets graag, en ben bezorgd om de evoluties in onze maatschappij. Daarom ben ik al sinds de jaren 80 actief betrokken bij Groen (toen Agalev). Ik blijf voor Groen kiezen omdat het de enige partij is die werkelijk inzet op de toekomst van mijn en uw (klein)kinderen met een realistisch en ambitieus programma rond klimaatverandering, milieu en sociale rechtvaardigheid voor iedereen.