Greet Van Sas

4e plaats

Greet Van Sas uit Lichtaart is 57 jaar en werkt als leerkracht in het beroeps secundair onderwijs.

Via deze job tracht ik jongeren te stimuleren om ecologisch bewuste keuzes te maken. Als fietser vind ik inzetten op veiligheid voor de zwakke weggebruiker een prioriteit. Dit niet alleen voor de recreatieve fietser en wandelaar maar ook en vooral voor een veilig school- en werkverkeer. Het kan toch niet zijn dat we onze kinderen omwille van onveilige verkeerssituaties niet met de fiets naar school kunnen laten gaan! Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in een dorpskern, hoog tijd dat we hier ingrijpen!

Als actieve natuurbelever vind ik het belangrijk dat we met Groen inzetten op een verantwoord natuurbeheer. We moeten voorzichtig omspringen met de natuur in onze gemeente. Een professionele aanpak van het beheer is hierbij noodzakelijk.

Klimaatopwarming is een probleem waar we niet meer naast kunnen kijken. Ook op dit vlak kan onze gemeente heel wat meer verwezenlijken dan er tot nu toe gebeurt.