Automobilisten negeren regelgeving fietsstraten in Kasterlee en Lichtaart

01 September 2019

Automobilisten negeren regelgeving fietsstraten in Kasterlee en Lichtaart

Op 2 september trekken weer honderden leerlingen in Kasterlee, Lichtaart en Tielen naar school. Velen doen dat met de fiets. In de centra van Kasterlee en Lichtaart is in de aanloop van de eerste schooldag het aantal fietsstraten bijna verdubbeld. Op zich een heel goede zaak. In een fietstraat geldt immers een maximum snelheid van 30 km/u en mogen auto's geen fietsers voorbijsteken. Fietsen in de twee dorpscentra zou dus een pak veiliger worden. Toch is Groen Kasterlee bezorgd.

Op 2 september trekken weer honderden leerlingen in Kasterlee, Lichtaart en Tielen naar school. Velen doen dat met de fiets. In de centra van Kasterlee en Lichtaart is in de aanloop van de eerste schooldag het aantal fietsstraten bijna verdubbeld. Op zich een heel goede zaak. In een fietstraat geldt immers een maximum snelheid van 30 km/u en mogen auto's geen fietsers voorbijsteken. Fietsen in de twee dorpscentra zou dus een pak veiliger worden. Toch is Groen Kasterlee bezorgd. Uit een interne evaluatie door de gemeentelijke diensten blijkt dat vorig schooljaar de meeste automobilisten helemaal geen rekening hielden met het speciale statuut van een fietsstraat. In Lichtaart zou één fietsstraat (de Schoolstraat) zelfs gebruikt worden als sluipweg om de drukke Leistraat te vermijden. De interne nota die Groen kon inzien bevat amper oplossingen. "Het gemeentebestuur organiseert op 12 september weliswaar een infietsmoment voor scholieren en hun ouders maar een echt fietsbeleid ontbreekt nog steeds", zegt Groen-gemeenteraadslid Bart Sas. "Op de gemeenteraad van 27 augustus deed de Groen-fractie een aantal concrete suggesties, waaronder regelmatige controles, het aanbrengen van versmallingen in de fietsstraten in Lichtaart en een inrijverbod voor auto's bij het begin en einde van de schooldag in Kasterlee. Verder moet ook de onveilige schoolomgeving in Tielen worden aangepakt". Bart Sas besluit "Fietsstraten zijn geen doel op zich maar een middel om mensen te overtuigen om meer de fiets te gaan gebruiken. We verwachten dringend concrete maatregelen van het gemeentebestuur om onze centra fietsveiliger te maken".