Burgemeester doet project "klimaatneutrale organisatie 2020" af als promostunt van de provincie maar krijgt tweede kans

19 Juni 2013

Groen-gemeenteraadslid Jan Peeters stelde in de gemeenteraadszitting van 28 mei voor om als gemeente deel te nemen aan het project " " van de Provincie Antwerpen. De provincie ondersteunt immers gemeenten die tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen door de eigen diensten willen beperken. Bijna de helft van de gemeenten in de provincie engageerden zich hiervoor.Klimaatneutrale organisatie 2020

Tot Jans verbazing deed de burgemeester het project af als een promotiestunt van de provincie. Waarom zouden wij al die inspanningen doen als de provincie daarna de pluimen op haar hoed steekt, was de reactie.   Bij de stemming werd Groen tegen de meerderheid in gesteund door Open VLD en NVA. 

Maar er is hoop: de burgemeester ziet wèl iets in het "Burgemeestersconvenant", een Europees project dat gemeenten ondersteunt die een beleid ontwikkelen rond duurzame energie. Het streefdoel is 20% minder uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente tegen 2020.

Groen Kasterlee ziet het niet deelnemen aan "Klimaatneutrale organisatie 2020" als een gemiste kans (dit project kon immers als opstapje dienen voor het "Burgemeesterconvenant"), maar is tegelijkertijd blij dat het gemeentebestuur zich wil engageren voor het Europese project. We kijken uit naar het moment dat de gemeente effectief intekent én naar de opmaak en de implementatie van een gemeentelijk actieplan voor duurzame energie. Groen Kasterlee wil hier actief aan mee werken.