Groen Kasterlee wil nog in 2016 maatregelen om Poederleesteenweg veiliger te maken voor fietsers

07 November 2016

De aanleg van een veilig fietspad langsheen de Poederleesteenweg in Lichtaart zit in het slop, zoveel is duidelijk. Zeven jaar na het tragische ongeval dat een jonge fietser het leven kostte, zijn de werken nog steeds niet gestart. Nu blijkt dat de onteigeningsdossiers maandenlang onaangeroerd bleven liggen bij de Vlaamse administratie. Groen Kasterlee wil dat het gemeentebestuur en minister Weyts nog vóór het einde van het jaar maatregelen nemen om de fietsers op deze drukke weg te beschermen. De Poederleesteenweg blijft helaas een levensgevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers. Met het drukbezochte Achterlee Kermis in aantocht herhaalt Groen daarom zijn actie van drie jaar geleden. Op zaterdag 8 oktober plaatste het opvallende borden "(Nog steeds) geen fietspad! Liever 50" langs de Poederleesteenweg. Daarmee doet de partij een oproep aan alle automobilisten om hun snelheid te minderen in het belang van de fietsers. Tegelijkertijd is het een oproep aan het gemeentebestuur om niet te blijven afwachten maar zelf actie te ondernemen. Kleinschalige veiligheidsmaatregelen op deze gewestweg zijn nu al perfect mogelijk en kunnen gefinancierd worden door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV). Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van wegversmallingen, gemarkeerde oversteekplaatsen, extra wegverlichting en snelheidscamera's. Terwijl de bureaucratie op Vlaams niveau tergend traag werkt, kan de gemeente Kasterlee hier een belangrijk verschil maken, vindt Groen Kasterlee.