Kasterlee schiet te kort op het vlak van mobiliteit, klimaat en armoedebeleid

18 December 2019

Kasterlee schiet te kort op het vlak van mobiliteit, klimaat en armoedebeleid

Groen Kasterlee heeft op de gemeenteraad van 17 december het meerjarenplan 2020-2025 niet goedgekeurd. De meerderheidspartijen CD&V en Open VLD leggen volgens Groen veel te weinig ambitie aan de dag op het vlak van mobiliteit, klimaat en armoedebeleid. “Er werden in 2019 heel wat beloftes gedaan”, zegt fractievoorzitter Bart Sas, “waarvan we helaas niet veel terugvinden in het meerjarenplan”.

Eind 2018 keurde de gemeenteraad een ambitieus mobiliteitsplan goed met veel aandacht voor fietsers en voetgangers. “Het is positief dat de gemeente de komende jaren investeert in degelijke fietsenstallingen en in een fietsbrug over de Kaliebeek, maar nieuwe fietspaden komen er amper”, vervolgt Bart Sas. “Van de vijf projecten die volgens het mobiliteitsplan vóór 2022 moeten worden gerealiseerd, vinden we enkel Olensteenweg en Kaliebaan terug”. De Leistraat en de Molenstraat in Lichtaart en Loozijde, een veel gebruikte verbinding tussen Tielen en Lille, worden op de lange baan geschoven. Hetzelfde geldt voor de beloofde aanpak van een aantal gevaarlijke oversteekplaatsen en kruispunten. “We vrezen dat de projecten in Lichtaart en Tielen de dupe zijn van de hoge kost van het project ‘De Met’ in Kasterlee”. Het is ook onzeker of er in 2020-2025 wordt gestart met het Masterplan Tielen. Het bestuursakkoord van de meerderheid voorzag een haalbaarheidsstudie in 2019 maar dat is opgeschoven naar 2021-2022.

Op het vlak van klimaatmatregelen ondertekende Kasterlee het burgemeestersconvenant en het streekproject Kempen 2030. Het streefdoel is om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. “Het college trekt hiervoor 200.000 EUR per jaar uit maar heeft voor 2020, 2021 en 2022 al beslist waarvoor ze dit geld zal gebruiken: het gemeentelijk wagenpark vergroenen en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentegebouwen”, zegt gemeenteraadslid Stien Buts. “Terwijl het net belangrijk is om de eigen inwoners te betrekken en te laten participeren bij zo’n projecten, alleen zo creëer je voldoende draagvlak”. Groen stelt vast dat er geen woord is terug te vinden over windenergie of andere duurzame energiebronnen, terwijl net daar veel winst te halen is. “Een visie ontbreekt totaal” zucht Stien, “de gemeente laat kansen liggen om de regie in eigen handen te nemen, bv. door in overleg te gaan met bestaande coöperaties”. Voorbeelden uit de Kempen tonen aan dat duurzame energieprojecten ook voor gemeenten zoals Kasterlee realistisch en haalbaar zijn.

Ten slotte maakt Groen Kasterlee zich zorgen over de aanpak van de stijgende armoede. “Alle cijfers wijzen erop dat het aantal inwoners dat met een leefloon moet rondkomen is toegenomen, net als het aantal kinderen dat in armoede wordt geboren”, zegt Bart Sas. Hij wijst erop dat de dossiers complexer zijn geworden en de werkdruk bij de sociale dienst erg hoog is. “Toch stellen we vast dat er slechts één bijkomende maatschappelijk assistent wordt aangeworven”. Volgens Groen gaat het bovendien niet om iemand extra op het terrein maar om de vervanging van een persoon die een hogere functie krijgt. De partij maakt zich ook zorgen over de afbouw van de Poetshulp van het OCMW. Vanaf 1 juli wordt deze dienstverlening overgelaten aan een poetsbedrijf met dienstencheques. “We vrezen dat die nooit dezelfde snelle en flexibele service zal kunnen leveren”.