Kasterlee scoort niet goed in zijn zorg voor het klimaat. Groen vraagt een concreet actieplan voor het nieuwe burgemeestersconvenant.

03 December 2019

Kasterlee scoort niet goed in zijn zorg voor het klimaat. Groen vraagt een concreet actieplan voor het nieuwe burgemeestersconvenant.

Kinderklimaatambassadeur Emma Van Beek overhandigde vorige maand een toekomststoel aan onze burgemeester. Die krijgt zelfs een plaats in de gemeenteraad. Dat is een mooi initiatief, want er is werk aan de winkel! Kasterlee, die mooie groene gemeente, met zijn ‘gezonde buitenlucht’ en ‘eindeloze bossen’, scoort niet goed in zijn zorg voor het klimaat. Ook bij ons in Kasterlee slaat de betonwoede toe. Elk jaar verdwijnen 10 voetbalvelden aan open ruimte in onze gemeente, en dat al tien jaar lang. Bomen zijn nodig om de CO2 te reduceren, maar wij verloren de laatste 5 jaar 15 hectare bos. In Kasterlee neemt de mens 30 procent van de ruimte in beslag. In vergelijkbare plattelandsgemeenten is dat 23 procent. De gemeente Kasterlee reikte meer bouwvergunningen uit in vergelijking met andere gemeenten en onze huishoudens stoten 9 % meer CO2 uit dan het gemiddelde in de Kempen.  Dit kan zo niet verder! Aan goede voornemens nochtans geen gebrek. In 2014 engageerde Kasterlee zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant om een actief en ambitieus klimaatbeleid uit te voeren. De CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente moest met 20 % omlaag tegen 2020.  Hiervan realiseerden we slechts 3 %, en dan werden nog niet alle sectoren meegerekend. De realiteit is dus nog minder goed. Maar er is hoop! Vorige maand ondertekende de gemeente een nieuw burgemeestersconvenant om de volgende 10 jaar niet naar 20, maar naar 30 % CO2 reductie te gaan. Daarenboven gaat de Vlaamse regering de gemeenten een financiële stimulans geven om de open ruimte te bewaren. Voor Kasterlee betekent dit voor de periode 2020-2025 een duwtje in de rug van maar liefst 3 miljoen € extra! Dit moet goed worden besteed, voor duurzame initiatieven, met een actieplan dat veel meer ambitie heeft dan het vorige! Wij willen dat het verlies aan bomen wordt gecompenseerd door bomen bij te planten. Eén boompje erbij voor elke (levende) Kastelnaar, en een herdenkingsbos voor de overledenen, bijvoorbeeld zoals in Veerle-Laakdal . Wij willen dat er paal en perk wordt gesteld aan de toekenning van bouwvergunningen die verder beslag leggen op de open ruimte. We moeten compacter gaan wonen en minder bouwen in afgelegen verkavelingen of linten. Om echt veilig en confortabel te kunnen fietsen in Kasterlee zijn er dringend méér veilige fietspaden nodig, zoals naar de sportvelden en het domein van Hoge Rielen, en langs de baan Tielen-Poederlee. We wachten al te lang op fietshokjes aan bushaltes en sportvelden en op een aanpassing van de snelheid op wegen zonder fietspaden en aan gevaarlijke kruispunten. Van de voorstellen van de fietsersbond en de pas opgerichte mobiliteitsraad moet nu snel werk worden gemaakt. We verwachten van het bestuur van Kasterlee steun om onze huizen energie-zuinig te (ver)bouwen en acties om groene energie te realiseren. Landbouwers die willen investeren om milieuvriendelijker te werken moeten kunnen rekenen op daadwerkelijke steun.  Voor al deze initiatieven vraagt Groen in de Gemeenteraad een heel concreet actieplan, met een realistische reductie van CO2 en een jaarlijkse evaluatie die kenbaar gemaakt wordt aan alle inwoners. Want het moet en het kan ANDERS!