Lieve Feys

24e plaats

Lieve is 65 jaar en woont op Kleinrees, Kasterlee, waar ze een ‘groen team’ vormt samen met haar man Anton Buytaert. Zij werkte bijna 40 jaar als arts in de jeugdgezondheidszorg in de regio en is nog steeds actief in het vrijwilligerswerk voor kwetsbare schoolkinderen

Mijn grote bekommernis is een gezonde en leefbare toekomst voor alle kinderen en toekomstige generaties. Dat vraagt een beleid dat rekening houdt met recente wetenschappelijke inzichten, ook op het vlak van gezondheid. Een beleid dat durft gaan voor vernieuwing, vanuit een ecologisch onderbouwde langetermijnvisie. Ik wil mij inzetten om dossiers rond lucht, water, bodem, energie, landbouw, natuurbehoud… mee te onderbouwen vanuit gezondheidsperspectief.

In Kasterlee zijn er gelukkig veel mensen die zich inzetten voor elkaar. Deze vrijwilligers verdienen het om voluit gesteund te worden door de gemeente. Ook daar gaan we voor!