Chris Falleyn

Secretaris

Als gewezen voorzitter van de Seniorenraad wil Chris veel meer aandacht voor de behoeften en wensen van de senioren in onze gemeente. Ons gemeentebestuur kan op het vlak van aangepaste mobiliteit, cultureel aanbod en zorg het verschil maken. Momenteel wordt er veel te weinig geïnvesteerd in zulke projecten, terwijl de groep ouderen net toeneemt.