2,5 miljoen liter mest in de Kleine Nete. Groen Kasterlee vraagt strenger toezicht

25 Januari 2013

Groen Kasterlee bracht de recente lozing van  ter sprake in de gemeenteraadszitting van 22 januari. Groen-gemeenteraadslid Jan Peeters vroeg burgemeester Ward Kennes naar de impact op het milieu en naar de plannen van het gemeentebestuur om zoiets in de toekomst te vermijden.2,5 miljoen liter mest in de Kleine Nete

Burgemeester Kennes minimaliseerde het voorval. Hij wees erop dat zoiets in elke gemeente zou kunnen gebeuren, dat het om gereinigde mest ging (sic) dus dat het allemaal wel mee viel en dat de gemeente weinig vat heeft op de aflevering van milieuvergunningen.

Groen Kasterlee merkt op dat het gemeentebestuur op z'n minst een adviesverlenende rol heeft bij het afleveren van milieuvergunningen en vraagt strengere veiligheidseisen voor de opslag van mest om zulke toestanden anno 2013 te vermijden. 

Wordt zeer zeker vervolgd.

Foto: Mia Uydens