Tielenaren verdienen een cash-punt

29 Maart 2024

Tielenaren verdienen een cash-punt

Op de gemeenteraad van maart vroeg de Groen-fractie aan het college om het ontbreken van een bankautomaat in het centrum in Tielen opnieuw aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Sinds 2019 is er geen bankautomaat meer in het dorp. De dichtstbijzijnde ligt in de Leistraat in Lichtaart, zo'n 3 à 4 km verderop. Volgens Groen is die afstand voor veel senioren en mensen in een kwetsbare situatie te ver. Bovendien is overstappen naar online bankieren niet voor iedereen evident.

In het recente rapport 'Thuis in Tielen' lezen we dat veel Tielenaren het ontbreken van leuke ontmoetingsplekken èn van een bankautomaat in het dorp als een gemis ervaren", aldus gemeenteraadslid Bart Sas (Groen). "Dat laatste is ook een onderwerp dat wel eens opduikt in gesprekken met Tielenaren. Voor ouderen is betalen met de smartphone of online bankieren niet altijd evident. Voor het afhalen van cash geld in Lichtaart of Kasterlee kunnen ze wel eens beroep doen op familie en vrienden, maar mensen willen ook niet te afhankelijk zijn". Volgens hun website is Batopin, de beheerder van de cashpunten, nog op zoek naar een geschikte locatie in Tielen.

"Onze fractie vroeg dan ook aan het college om een centraal gelegen bankautomaat op te nemen in de planning van het Masterplan Tielen. Het zou deel kunnen uitmaken van een ontmoetingsplek of het lokaal dienstencentrum dat voorzien wordt.". Maar omdat de realisatie van het Masterplan pas in 2028 is voorzien, vraagt Groen om navraag te doen of een losstaand cashpunt zoals in Oud-Turnhout niet mogelijk is. De partij denkt daarbij aan de omgeving Tielendorp of het Stationsplein. Burgemeester Ward Kennes (CD&V) verwees naar vroegere contacten met Batopin. Hij was bereid om opnieuw de vraag te stellen en de gemeenteraadsleden op de hoogte te houden.