Groen Kasterlee heeft vertrouwen in bosbeheersplan

07 Mei 2018

Groen Kasterlee heeft vertrouwen in bosbeheersplan

Op zondag 6 mei gingen leden van Groen Kasterlee en geïnteresseerden op stap in de Lichtaartse bossen met boswachter Ludo Lauwen. Ze kregen er uitgebreid uitleg over de maatregelen die zijn voorzien in het bosbeheersplan. Zowat 10% van het bos tussen Lichaart en Herentals zal worden omgezet in heide. Verder gaan we van een naaldbos naar een gemengd bos. Dit houdt in dat er op verspreide plekken naaldbomen worden gekapt, op andere percelen worden ze uitgedund. Dit zal kansen geven aan andere biotopen en dus de biodiversiteit verhogen. Het gaat om plannen die worden uitgevoerd door het Agentschap Natuur en Bos, in samenwerking met het gemeentebestuur en privé-eigenaars. Het kappen van de bomen leidde al tot heel wat negatieve reacties bij wandelaars en fietsers. Het is dan ook geen mooi zicht:de met zware machines omgewoelde grond, de stapels hout die wachten op transport. Toch heeft Groen Kasterlee vertrouwen in de positieve effecten op lange termijn. De natuur zal zich hier herstellen en het dichte naaldbos zal worden afgewisseld met stukken open heide (met de bijhorende kudde schapen!) en met loofbomen. Deze variatie zal onze mooie Kastelse bossen nog meer in de kijker zetten en wandelaars en natuurliefhebbers aantrekken. Het hele proces zal wel zo'n 10 à 15 jaar duren. Rond het hele plan vraagt Groen Kasterlee wel een veel betere communicatie. Ook ter plaatse. Waarom geen informatiepanelen in de buurt van de boswerken? Waarom geen duidelijke informatie op een website? Waarom geen educatief project of een informatieve wandelroute? Het gemeentebestuur hoeft niet te wachten op het Agentschap, het kan hier ook zelf initiatief nemen. Dit is niet alleen van belang voor de eigen inwoners maar ook voor de vele toeristen en dagjesmensen die van onze natuur komen genieten. Groen zal dit in de gemeenteraad blijven aankaarten. Helaas hebben twee andere oppositiepartijen het in dit verkiezingsjaar ongenuanceerd over "kaalkap", "ontbossing" en het verdwijnen van natuur. Niets is dus minder waar. Waar we ons wel zorgen over moeten maken is de oprukkende bebouwing en "verharding", waar wel degelijk bos en open ruimte voor moeten sneuvelen. Ook daar heeft het gemeentebestuur een rol te spelen. Groen Kasterlee gaat voluit voor een gezond natuurbeheer en het behoud van het groene karakter van onze gemeente, niet als tijdelijke verkiezingsstunt maar als een vast programmapunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.