Een kleuterschool ingekleurd als jachtgebied? Absurd zegt Groen Kasterlee

29 September 2021

Een kleuterschool ingekleurd als jachtgebied? Absurd zegt Groen Kasterlee

Met de start van het jachtseizoen in het vooruitzicht vroeg Groen Kasterlee op de gemeenteraad van 28 september aandacht voor de percelen in de gemeente die zijn ingekleurd als jachtterrein. Om aan voldoende hectare aaneengesloten terrein voor hun jachtplannen te geraken kleuren jagers maar al te vaak privé-percelen in als jachtgebied, zonder medeweten van de eigenaars. "Dat leidt tot absurde
situaties", zegt gemeenteraadslid Bart Sas. "Zo is in Lichtaart kleuterschool 'Het Bosvriendje' officieel aangeduid als jachtgebied". De jachtplannen houden ook geen rekening met gewijzigde situaties op het terrein. "Zo zijn hele woonwijken opgenomen, waaronder De Leykens in Lichtaart, Engakkers in Tielen en de Raapstraat in Kasterlee. We vragen ons af of de inwoners hiermee akkoord zouden gaan als ze op de hoogte
waren", vervolgt Bart Sas.

Groen vraagt aan het gemeentebestuur om transparant te zijn en de inwoners te informeren over het bestaan van deze jachtplannen en wat je als burger kan ondernemen om je woning en tuin als jachtgebied te laten "uitkleuren". De situatie van je perceel kan je sinds 2017 online checken op Geopunt Vlaanderen (onder "Natuur en milieu" en "Jacht"). De procedure om je perceel uit te schrijven is terug te vinden op de website van het Agentschap Natuur en Bos. Het Agentschap werkt intussen aan een online tool om het "uitschrijven" makkelijker te maken.

In tweede instantie wil Groen dat de eigen gemeentelijke bossen tussen de Diestweg en Herentalsesteenweg in Lichtaart die momenteel zijn ingekleurd als jachtterrein niet langer worden aanbesteed voor de jacht. "Wie hier wil genieten van de Kastelse natuur  moet dat veilig kunnen doen", aldus Bart Sas. "Onze fractie vindt dat jagen voor het plezier niet op zijn plaats is in de bossen van onze groene en toeristische gemeente". Bij grote schade door een bepaalde diersoort of overpopulatie kan de gemeente nog steeds beroep doen op de wetgeving rond "bestrijding" aldus Groen. In zo'n gevallen brengt de gemeente best de inwoners voorafgaandelijk op de hoogte wanneer en op welke plaats er gejaagd zal worden.