Geconcentreerd wonen in de dorpskernen

10 September 2021

Geconcentreerd wonen in de dorpskernen

In de gemeenteraad van augustus gingen we niet akkoord met de aanleg van een nieuwe straat in de Berkenlaan, net voorbij het Bieke Busseltje. De projectontwikkelaar voorziet hier veertien eengezinswoningen met tuin.

Nieuwe woningen in het centrum zijn zeker nodig, maar niet op deze manier. Als we onze mooie open ruimtes willen bewaren, die zijn superbelangrijk met het oog op de klimaatverandering (droogte, wateroverlast), dan moeten we op de beschikbare kavels in de dorpscentra veel geconcentreerder gaan wonen. Daarvoor werkt de gemeente samen met de inwoners momenteel een nieuw beleidsplan Ruimte uit. Maar het is nog enkele jaren wachten vooraleer dit plan effect zal hebben op het terrein. Het is duidelijk dat projectontwikkelaars nu nog snel de overblijvende kavels in de dorpscentra gaan bebouwen op de klassieke manier, zodat er in de toekomst weinig of geen ruimte zal overblijven voor meergezinswoningen. We vroegen aan CD&V en Open VLD om volop in te zetten op duurzame woonprojecten.

Wil je zelf mee nadenken over het nieuwe beleidsplan Ruimte? Schrijf je in voor de online webinar van de gemeente op donderdag 23 september (19u30).