Gemeentebestuur engageert zich voor minder CO2-uitstoot

26 September 2013

De gemeente Kasterlee sloot zich onlangs aan bij het "Burgemeestersconvenant". Het convenant is een Europees project waarbij gemeenten zich engageren om tegen 2020 de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met 20% te verminderen. Wat mogen we verwachten van het gemeentebestuur? Ten eerste zullen de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot in de gemeente in kaart worden gebracht. De volgende stap is het opstellen van een actieplan voor duurzame energie. Het bevat de concrete acties van het gemeentebestuur om de uitstoot met 20% te verminderen. Op de website van het  is een hele lijst van goede voorbeelden terug te vinden: informatiecampagnes, efficiënt energiegebruik in gemeentegebouwen en scholen, gebruik van zonnepanelen, stimuleren van het STOP-principe (zoveel mogelijk Stappen, Trappen en het Openbaar vervoer gebruiken, pas in laatste instantie je eigen Personenwagen gebruiken). 

Burgemeestersconvant

Om de twee jaar zal de gemeente verslag uitbrengen over de vordering van het actieplan.

Groen Kasterlee is verheugd dat het gemeentebestuur zich wil engageren voor duurzaam energiegebruik in onze gemeente. Als partij willen we actief meewerken aan het opstellen en toepassen van een gemeentelijk actieplan.

Heb je zelf ideeën en suggesties om het gebruik van duurzame energie in onze gemeente te stimuleren? Stuur ze naar ons gemeenteraadslid Jan Peeters en we publiceren ze op deze website