Groen Kasterlee gaat voor een verkeersveilige, zorgzame, gezonde en democratische gemeente

03 Maart 2018

De afgelopen weken werkten we met onze leden aan ons programma voor de verkiezingen van oktober 2018. We willen in Kasterlee het verschil maken op vier terreinen.- Een

betere mobiliteit: verkeersveilige straten en wijken waar voetgangers en fietsers centraal staan en een beter openbaar vervoer tussen de deelgemeente

- Een betere zorg:een lokaal zorgsysteem op maat, snel en dicht in de buurt van diegenen die ondersteuning nodig hebben

- Een gezonde gemeente:we beschermen ons groen en onze open ruimte en promoten een duurzame en gediversifieerde landbouw

- Een democratische gemeente: meer inspraak van onze inwoners in het gemeentelijk beleid en actieve ondersteuning van ideeën en projecten van inwoners en buurten