Groen Kasterlee heeft kritiek op fietsbeleid van gemeentebestuur

03 Februari 2014

Onder het kopje "Wat kan er beter aan het fietsbeleid?" zet burgemeester Ward Kennes in de Postiljon van 30 januari 2014 een boom op over het toekomstige (sic) fietsbeleid van de CD&V. Tegelijkertijd zwijgt hij wijselijk over het gemeentelijk fietsbeleid... Terecht. Iedere inwoner kan immers zien dat er de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de aanleg van nog meer asfalt- en betonwegen ten behoeve van Koning Auto. De landbouwwegen in Hukkelbergen, waar het rustig fietsen was zijn verbreed tot echte autostrades. Er ligt een mooi gladde macadam in de Molenstraat, maar? geen plaats voor een fietspad (het werd een voetpad), en juist daar aan het jeugd- en sportcentrum komen veel jonge fietsers! Voor de aanleg van een fietspad tussen Lichtaart en Poederlee waar al voor 2000 om werd gevraagd heeft minister Crevits pas in 2012(!) kredieten vastgelegd. Ondertussen worden er nog steeds geen fietsveilige maatregelen genomen. Om de oversteek van de Noord-Zuid Kempen voor de zwakke weggebruiker te realiseren werd er veel te weinig ruimte voorzien om een fatsoenlijke ondergrondse doortocht te maken. Het resultaat is een smalle, steile tunnel met een te scherpe bocht.

De Goorseweg is terug opengesteld voor alle verkeer en fietsveilig gemaakt door er een snelheids-beperkend bord naast te plaatsen van 50 km/h. Welke fietser kan zo hard rijden ? En welke auto rijdt niet harder als er geen flitspalen staan?

Is dit het fietsbeleid dat de burgemeester in gedachten heeft?  Veel beloven en weinig geven, daar trapt de Kastelaar niet in.

Jan Peeters, Gemeenteraadslid Groen