Groen Kasterlee houdt eigen mobiliteitsenquête in centrum Kasterlee

21 Mei 2017

In maart 2017 organiseerde het gemeentebestuur van Kasterlee een enquête over mobiliteit, als voorbereiding van een nieuw mobiliteitsplan. Online en tijdens een tentoonstelling per deelgemeente konden inwoners hun mening geven en suggesties doen over langzaam verkeer, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Als Groen Kasterlee juichen we het betrekken van de bevolking ten zeerste toe. Helaas lag het aantal reacties erg laag: in totaal werden 160 formulieren ingevuld.  Dat is bijzonder weinig op een bevolking van 18.500 inwoners. Als we dit vergelijken met het aantal gezinnen en alleenstaanden in Kasterlee dan komen we uit op een respons van amper 2,2% van de bevolking. Volgens Groen is dit te wijten aan de passieve manier waarop de inwoners werden bevraagd. Een nieuwsbericht, een online enquête en een kleine tentoonstelling zijn zeker niet genoeg. Daarvoor is het thema te belangrijk. De gemeentelijke administratie moet actief de straat op gaan om mensen te bevragen.

Om het goede voorbeeld te geven hield Groen Kasterlee op zondagochtend 21 mei een eigen enquête over mobiliteit op de Markt van Kasterlee. Gedurende 1,5 uur gaven 61 inwoners hun mening over volgende punten:

1. Het gemeentebestuur bereidt momenteel een nieuw mobiliteitsplan voor en vraagt ook de mening van alle inwoners. Bent u daarvan op de hoogte?

- 42 geïnterviewden (op 61) zeiden niet op de hoogte te zijn

2. Hoe vaak verplaatst u zich binnen de gemeente te voet, per fiets of met het openbaar vervoer?

- 34 geïnterviewden (op 61) verplaatsen zich dagelijks te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer; 16 geïnterviewden doen dat een paar keer per week

3. Vindt u dat voetgangers en fietsers voldoende ruimte en comfort hebben in de gemeente Kasterlee? Zo nee, wat zou u veranderen?

- 34 geïnterviewden (op 61) vinden dat voetgangers en fietsers onvoldoende ruimte en comfort hebben. Er werd gewezen op het gebrek aan fietspaden in de dorpscentra en op gevaarlijke oversteekplaatsen.

4. Vindt u het aanbod van openbaar vervoer (lijnbussen) voldoende? Zo nee, wat zijn de knelpunten?

- 18 geïnterviewden (op 61) vinden het openbaar vervoer voldoende; het is wel opvallend dat 28 geïnterviewden hierover geen mening hadden omdat ze nooit de bus nemen; er werd wel gewezen op de slechte busverbindingen met het station van Tielen

5. Heeft u nog andere suggesties over mobiliteit in de gemeente Kasterlee?

- 22 geïnterviewden deden suggesties voor een verbeterde mobiliteit in de gemeente

De resultaten werden bezorgd aan de burgemeester en de secretaris. Groen Kasterlee hoopt dat het gemeentebestuur en de mobiliteitsraad deze extra gegevens zal gebruiken bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. En dat de komende maanden eindelijk werk wordt gemaakt van het actief betrekken van zoveel mogelijk inwoners. Met een extra inspanning moet een respons van minstens 10% van de gezinnen (700 reacties) zeker mogelijk zijn.