Groen Kasterlee wil dringend veiligheidsmaatregelen voor fietsers in de Molenstraat

29 September 2017

Sinds 11 september wordt alle verkeer tussen Lichtaart en Tielen wegens werken aan de riolering en de fietspaden in de Tielensteenweg omgeleid via Kaliebaan, Molenstraat en Plaats. Dit is een logische omleiding maar het is onbegrijpelijk dat tot nu toe geen rekening wordt gehouden met de veiligheid van de jongeren die vanuit het centrum van Lichtaart naar de lokalen van de KSA en KLJ en naar de sportvelden van De Kempen, Molenkring en Vobako fietsen. De ongerustheid bij ouders is groot. Niet alleen vinden de trainingen 's avonds plaats, zodat jongeren in het donker terug naar huis fietsen, we stellen ook vast dat veel auto's die de omleiding volgen zich niet houden aan de maximum snelheid van 50 km/h. Geregeld wordt het verbod voor +3,5 ton genegeerd door vrachtwagens. Zonder verdere maatregelen is het koudweg gezegd wachten op het eerste ongeval. We herinneren ons allemaal nog goed het recente dodelijke fietsongeval op de N19 en het ongeval op de Poederleesteenweg in 2009. Dit willen we als gemeente niet meer meemaken. Groen stelde op de gemeenteraad van 26 september voor om het voetpad in de Molenstraat uitzonderlijk toegankelijk te maken voor fietsers. Langs het traject tussen Dressenstraat en de sportvelden is het trottoir afgescheiden van de rijweg door een haag. Langs het traject tussen de Plaats en Dressenstraat is er een verhoogd trottoir. In beide gevallen heeft het trottoir een geschikte ondergrond en is het breed genoeg voor fietsers. Alle partijen waren akkoord, behalve CD&V. Die partij stelt nu plots voor om fietssuggestiestroken aan te leggen tot aan de Hoge Rielen, maar dan wel pas over twee maanden. Dat is veel te laat.

Groen Kasterlee zal druk blijven uitoefenen om het trottoir open te stellen voor fietsers! Ook vragen we een concrete planning voor het aanbrengen van een afgescheiden fietspad langsheen het hele traject Molenstraat - Kaliebaan. Intussen wijzen we erop dat kinderen tot 12 jaar steeds het trottoir in Molenstraat mogen gebruiken  op weg naar de sportvelden.