Groen Kasterlee wil meer aandacht voor de vele Kastelse trage wegen

28 September 2022

Groen Kasterlee wil meer aandacht voor de vele Kastelse trage wegen

"De 'Dag van de Trage Weg' op 15 en 16 oktober is voor ons het ideale moment om toch al een aantal routes uit het trage wegenplan in de kijker te zetten"

De Kempen telt heel wat trage wegen, dat zijn kerkwegels, bospaden en veldweggetjes die rustige, groene en verkeersveilige routes vormen voor fietsers en wandelaars. Al 20 jaar wordt in heel Vlaanderen op 15 en 16 oktober de "Dag van de Trage Weg" georganiseerd. Groen Kasterlee wil dat het Kastelse gemeentebestuur dat moment aangrijpt om de trage wegen in de gemeente in de kijker zetten.

Op de gemeenteraad van 27 september vroeg de fractie Groen om eindelijk naar buiten te komen met de voorlopige resultaten van het "trage wegenproject" dat in september 2020 van start ging. Onder coördinatie van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en met de hulp van vele vrijwilligers werden de bestaande trage wegen in de gemeente geïnventariseerd. Het eindresultaat was een trage wegenplan. In een tweede fase zou werk gemaakt worden van een actieplan voor het toegankelijker maken en het realiseren van extra trage verbindingen in overleg met eigenaars en aangelanden. "Hoewel er voor dit project zo'n 30.000 EUR voorzien is, hebben we tot nu toe nog geen resultaten gezien", aldus raadslid Bart Sas. "In april van dit jaar bevestigde de burgemeester nochtans dat de hele inventarisatieronde achter de rug was en dat men al bezig was met de uitvoering van het actieplan. Net voor de zomer kregen we plots te horen dat het gemeentebestuur dan toch niet tevreden was over het werk dat het Regionaal Landschap had afgeleverd". Na verder aandringen liet de meerderheid weten dat het project pas in 2023 zou kunnen afgerond worden omdat er technisch en juridisch nog heel wat uitgeklaard moest worden. De oorspronkelijke looptijd van het project was 1,5 jaar.

"De 'Dag van de Trage Weg' op 15 en 16 oktober is voor ons het ideale moment om toch al een aantal routes uit het trage wegenplan in de kijker te zetten", vervolgt raadslid Stien Buts. "In de eerste plaats om onze inwoners te informeren en te betrekken maar ook om de vrijwilligers die meewerkten aan de inventarisatie in de bloemetjes te zetten. Dat kan door middel van een begeleide wandeling of fietstocht waarbij inwoners minder bekende paden kunnen ontdekken of een ander evenement zoals een fotozoektocht". In datzelfde weekend zou Groen ook graag zien dat de zes trage wegen die in maart een nieuwe naam kregen, worden voorzien van een officieel naambordje.