Groen Kasterlee wil zo snel mogelijk veilig fietspad langs Poederleesteenweg

13 Oktober 2013

'Eén van de drie slechtste fietspaden van de provincie Antwerpen', concludeerde het Nieuwsblad over het fietspad aan de Poederleesteenweg. Ondanks deze consensus en herhaalde beloftes van de burgemeester, is er nog steeds geen schot in de zaak. Daarom brengt Groen Kasterlee de noodzaak van een veilig fietspad opnieuw onder de aandacht. Met opvallende borden 'geen fietspad, liever 50', doet de partij een oproep aan alle automobilisten om hun snelheid te matigen in het belang van de fietsers. Niet alleen de omleiding tussen Herentals en Poederlee, maar ook de komende editie van Achterlee-kermis brengt extra verkeersdrukte, en meer onveiligheid, met zich mee. Groen Kasterlee hoopt dat het gemeentebestuur eindelijk prioriteit zal maken van deze onveilige situatie, in plaats van de problematiek steeds van zich af te schuiven. Het gemeentebestuur wijst steeds met een beschuldigende vinger naar het Gewest, terwijl ze zelf hebben geopteerd voor een volledige subsidiëring van het geplande fietspad met gewestmiddelen en daardoor de uitvoering op de lange baan schoven. Door zelf eigen middelen te investeren, kan de uitvoering aanzienlijk worden versneld.

Foto: GVA, Eddie Leysen