Groen Kasterlee zet Mobiliteitsraad terug op de agenda

28 Maart 2019

Groen Kasterlee zet Mobiliteitsraad terug op de agenda

Op de gemeenteraad van februari vroeg Groen de oprichting van een permanente mobiliteitsraad. In 2017 en 2018 had een tijdelijke raad mee vorm gegeven aan het nieuwe mobiliteitsplan. Inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van buurtverenigingen en van scholen en experten zaten toen regelmatig samen en leverden bijzonder goed werk. Eind 2018 werd deze adviesraad helaas opgeheven.  

Mobiliteit is een thema dat de volgende jaren nog vaak aan bod zal komen. Kasterlee heeft een nieuw mobiliteitsplan maar zo’n plan is uiteraard nooit echt af. Het gemeentebestuur moet rekening blijven houden met de inbreng van bewoners, met adviezen van experten en met nieuwe inzichten. Een heleboel uitdagingen komen op ons af, o.a. de masterplannen “De Met” en “Tielen”. Net daarom hebben we nood aan een permanente adviesraad over mobiliteit. Ons voorstel werd gesteund door alle partijen.

Groen Kasterlee wil in 2019 actief werk maken van een breed gedragen mobiliteitsraad. Naast vertegenwoordigers van andere adviesraden, de scholen en de Fietsersbond moeten ook jongeren, senioren en mensen met een beperking een stem hebben in de nieuwe raad. Een eigen budget moet het mogelijk maken om werkbezoeken te brengen en experten uit te nodigen. Wordt dus zeker vervolgd!