Groen Kasterlee ziet veel kansen voor particulier autodelen

29 Juni 2022

Groen Kasterlee ziet veel kansen voor particulier autodelen

Op de gemeenteraad van 28 juni vroeg Groen aan de meerderheid om een start te maken met de promotie van particulier autodelen. De partij ziet veel mogelijkheden in een deelplatform als "Cozywheels", een dienst van Mpact vzw, het vroegere Taxistop. Op zo'n platform kunnen inwoners hun (tweede) wagen op een veilige manier laten gebruiken door buurtbewoners binnen een vaste autodeelgroep.

"Volgens het het gemeentelijk klimaatactieplan telde Kasterlee in 2019 bijna 10.000 privé-wagens en is dit aantal nog steeds aan het stijgen", aldus gemeenteraadslid Bart Sas (Groen). "Omdat we een overgang willen naar een duurzame mobiliteit, met minder vervuilende uitstoot en méér plaats voor fietsers en voetgangers, is dit een trend die we absoluut moeten keren". Het principe van autodelen kan hier zeker bij helpen. Eén deelauto vervangt in de praktijk immers 4 tot 15 particuliere auto's. Door de beschikbaarheid van een deelauto in de buurt hoeven gezinnen niet te investeren in een dure (tweede) wagen. En de eigenaar van de deelauto verdient een deel van de kosten terug.

"Er is zeker vraag naar deelauto's maar momenteel zien we dat er in Kasterlee geen aanbod is", vervolgt Sas. "Autodeelbedrijven met een eigen wagenpark zoals Cambio beperken zich tot de steden omdat daar op een kleine oppervlakte veel potentiële gebruikers wonen. Landelijke gemeenten zijn voor hen veel minder interessant. Een nieuw raamcontract van IOK brengt daar dit jaar gelukkig verandering in: vanaf september 2022 zullen gemeentebesturen een aantal elektrische deelwagens kunnen voorzien. Maar ook dan zal niet elke wijk bediend kunnen worden."

"Onze fractie ziet daarom veel kansen in een aanvullend laagdrempelig deelplatform voor particuliere wagens. Een platform als "Cozywheels" (https://www.cozywheels.be/) voorziet de nodige ondersteuning en documenten om van start te gaan. Als voldoende inwoners zich aansluiten met hun tweede wagen, dan kan er in de wijken waar er vraag is snel van start gegaan worden met autodelen", vervolgt Bart Sas. De partij ziet een grote rol weggelegd voor het gemeentebestuur om autodelen ingang te doen vinden en te stimuleren. Dat laatste kan door inwoners te helpen bij het opzetten van een autodeelgroep of door in een wijk een vaste parkeerplaats voor een deelwagen te voorzien. "Ook het delen van de gemeentelijke dienstwagens buiten de kantooruren, zoals de drie auto's die het hele weekend tussen De Pit en Aquamarijn staan geparkeerd, zal het principe autodelen veel bekender maken bij onze inwoners", besluit Bart Sas.

Lees meer over de voordelen van autodelen op www.autodelen.net.
Via de online calculator van Autodelen.net kan je zelf berekenen wat autodelen je financieel kan opleveren.