Hoe lang nog verkavelen in Kasterlee?

27 November 2020

Hoe lang nog verkavelen in Kasterlee?

Groen vraagt de juiste keuze: woonverdichting in de bestaande dorpskernen, geen nieuwe verkavelingen op 2 km van het centrum Het gemeentebestuur wil met een toekomstig 'beleidsplan Ruimte' inzetten op het behoud van de open ruimte in onze gemeente. Na goedkeuring van dit plan zullen nieuwe woningen een plaats moeten krijgen binnen de bestaande bebouwde dorpskernen. Verdere versnippering en verharding heeft immers nefaste gevolgen voor de natuur, het klimaat, onze mobiliteit en ons energieverbruik. Op de gemeenteraad van november signaleerde Groen-gemeenteraadslid Bart Sas dat het college nu al die duurzame keuze lijkt te maken. In oktober werden immers twee verkavelingsaanvragen in Tielen geweigerd. Eén verkaveling omdat die vlakbij een open landschap en op 1 km van het dorpscentrum zou komen. Zo'n perifere locatie geeft problemen op het vlak van mobiliteit en voorzieningen, merkte het college terecht op. En het vervolgde: "nieuwe verkavelingen kunnen enkel op locaties die goed gelegen zijn binnen bestaande kernen. Woonverdichting hierbuiten geeft enkel aanleiding tot het bestendigen van onwenselijke ruimtelijke evoluties uit het verleden". Een tweede verkaveling werd geweigerd omdat die een te sterke verdichting voorzag die in deze omgeving momenteel niet aanwezig is. Verder verdichten van woongebieden buiten de centra, zo zegt het college, is nefast voor onze kleinhandel in de centra, het fietsgebruik en het gebruik van openbaar vervoer. Net daarom is in 2012 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Linten en nederzettingen' ingevoerd. Dit RUP moet verhinderen dat bestaande woongebieden buiten de dorpscentra verder worden opgevuld. Goed bezig denken we dan! Maar wacht, in diezelfde maand oktober keurde het college ook een vergunning goed voor 8 nieuwe woningen in het Villapark in Lichtaart, op een bebost perceel waar voordien 1 woning stond. Eerder was in diezelfde wijk een perceel opgedeeld in drie nieuwe kavels. Het Villapark Heide is een verkaveling zoals die in het verleden wel meer werden uitgevoerd: grote percelen in een groene en open ruimte en erg ver van het centrum (het Villapark ligt 2 km van het centrum van Lichtaart). Daar nu verder gaan verkavelen en verdichten druist regelrecht in tegen het RUP 'Linten en Nederzettingen' en een duurzame visie op ruimtelijke beleid. De Provincie zegt hierover categoriek: "Bij een slecht gelegen woonweefsel is een 'stand-still-beleid' aangewezen. Het opsplitsen van percelen en het verhogen van het aantal woongelegenheden in slecht gelegen gebieden verhoogt de druk op de open en groene ruimte en is vaak uitsluitend gericht op ontsluiting louter en alleen met de wagen." Waarom meet ons college met twee maten en twee gewichten? Groen Kasterlee vraagt om dezelfde duurzame visie op alle verkavelingsaanvragen toe te passen. Anders schuiven we de problemen rond klimaat, mobiliteit en energie gewoon door naar de volgende generaties. Als zo'n duurzame visie met de huidige instrumenten nu moeilijk toe te passen is dan vragen we als Groen een tijdelijk stop voor grote projecten (méér dan twee kavels) en dit in afwachting van het nieuwe beleidsplan Ruimte.