Indexeer de subsidies en toelagen aan onze Kastelse verenigingen

25 Januari 2023

Indexeer de subsidies en toelagen aan onze Kastelse verenigingen

"Onze verenigingen zijn nog lang niet bekomen van de coronaperiode"

Via een extra punt op de gemeenteraad van 24 januari vroeg de fractie Groen om eindelijk werk te maken van de indexering van alle toelagen en subsidies aan Kastelse verenigingen. De partij vindt het niet kunnen dat sinds het begin van de legislatuur gemeentelijke tarieven en belastingen geïndexeerd worden, dat wil zeggen dat ze mee stijgen met de toegenomen levensduurte, terwijl de toelagen aan verenigingen al jaren op hetzelfde niveau blijven. Dit komt neer op een besparing voor de gemeente op de kap van de verenigingen.

"Onze verenigingen zijn nog lang niet bekomen van de coronaperiode" aldus raadslid Bart Sas "en krijgen nu al een hele tijd te maken met sterk toegenomen kosten en met energie- en huurprijzen die de pan uitswingen." Sas herinnerde de meerderheid ook aan de forse verhoging drie jaar geleden van de prijzen voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur. "Tegelijkertijd willen verenigingen hun gestegen kosten zo weinig mogelijk doorrekenen aan hun leden. We rekenen op hen om kwetsbare doelgroepen aan boord te houden."

Groen vindt dan ook dat hetzelfde principe van indexeren dat in december door de gemeenteraad werd goedgekeurd voor tussenkomsten in het gebruik van Diftar, vanaf nu moet toegepast worden voor álle nominatieve subsidies en toelagen aan Kastelse verenigingen. Deze indexering op basis van de maandelijkse consumptieprijsindex houdt rekening met de gestegen levensduurte sinds september 2020. "Sinds eind 2020 zijn volgens deze index de prijzen met zo'n 15% gestegen", vervolgt Sas, "het is dan ook niet meer dan redelijk dat we ook alle subsidies aan verenigingen met 15% verhogen. Een organisatie zoals vzw Feestvarken, die we elk jaar steunen met 2000 EUR, heeft na indexering dus recht op 2300 EUR". Omdat het jaarlijks berekenen van deze indexering extra administratief werk met zich mee brengt, vraagt Groen om in 2023 de verhoging eenmalig toe te passen.