Jan en Ellen: "we willen wegen op het beleid"

03 Februari 2013

(gemeenteraadslid) en (OCMW-raadslid vanaf 2016) stalen de show op onze nieuwjaarsreceptie van 1 februari met een gezamenlijke speech over de plannen en de verwachtingen van Groen Kasterlee:Jan Peeters

Ellen Leys

"Vanuit de oppositie gaan we proberen te wegen op het beleid, door regelmatige tussenkomsten in de gemeenteraad, op een constructieve manier, door alternatieven aan te reiken. We willen een positieve partij zijn."

"We zullen op regelmatige basis actie voeren om Groen meer zichtbaar te maken in onze gemeente."

"Een belangrijk middel dat we willen hanteren zijn 'werkdossiers'. Dit zijn dossiers rond bepaalde thema's waarin we ons verdiepen en vastbijten, gesteund door de lokale groep. Iedereen die zich geroepen voelt mag zo'n dossier opbouwen en informatie aanleveren. We zullen ervoor zorgen dat deze dossiers regelmatig op de agenda komen van de gemeenteraad."

"Dossiers waarrond we nu al werken zijn: duurzame sociale woningbouw en de uitbouw en de opwaardering van het trage wegennetwerk in Kasterlee".

"Wat we verder zeker zullen opvolgen zijn de plannen rond 'de Met', het bouwafval en grondverzet van de noord-zuidverbinding en Kraanschot waar de gemeente van een trage weg een snelweg heeft gemaakt."

"Deze dossiers en de tussenkomsten tijdens de gemeenteraad willen we gebruiken om tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen een heel concreet puntenprogramma te kunnen presenteren aan de kiezers?maar om daar te geraken hebben we de medewerking nodig van onze leden en sympathisanten. "

"Wanneer jullie willen meewerken, hoe beperkt dan ook, hou jullie dan vooral niet in, maak het kenbaar! Bel ons, mail ons, wees welkom op onze vergaderingen en onze acties."

Foto's: Paul Keyenberg en Chris Falleyn