Kasterlee breekt uit!

13 November 2020

Kasterlee breekt uit!

De Vlaamse regering is begonnen aan de opmaak van een blue deal om te strijden tegen droogte en waterschaarste. Eén van de maatregelen is ontharding: de oppervlakte aan verharding verminderen om plaats te maken voor groene ruimte. Een goede zaak! Gemeenten kunnen hier een belangrijke rol opnemen. Groen neemt het voortouw: Stien Buts doet een voorstel in de gemeenteraad. Op de website van de Vlaamse Overheid Vlaanderen-breekt-uit lezen we waarom ontharden zo belangrijk is. Ten eerste kan regenwater beter doorsijpelen. Dit zorgt voor minder wateroverlast en het op peil houden van het grondwaterniveau. Daarnaast wil minder verharding zeggen meer groen. Groen zorgt voor meer zuurstof, gezondere lucht en koelere dorpskernen, maar ook voor meer insecten en een grotere biodiversiteit. Onze bodem wordt veerkrachtiger. Allemaal elementen die samen zorgen voor een beter klimaat. Hoe kunnen we dit aanpakken? Enerzijds moeten we voortuinen die vandaag verhard zijn ontharden. Zo voorzien gemeente Lochristi, de stad Leuven, … subsidies voor wie zijn/haar voortuin onthardt of vergroent.Anderzijds moeten we verharding in de toekomst zoveel mogelijk vermijden. In Gent is het bijvoorbeeld niet toegelaten om een voortuin te verharden om als parkeerplaats te gebruiken. Groen-gemeenteraadslid Stien Buts stelde op de gemeenteraad van oktober de volgende vragen aan de meerderheid:- Welke duurzame en structurele maatregelen zal Kasterlee nemen om de verharding algemeen en deze van voortuinen, tuinen en opritten in het bijzonder een halt toe te roepen?- Is het bijvoorbeeld mogelijk om een verbod op het volledig verharden van voortuinen op te nemen in de bouwvergunningen die de gemeente uitschrijft? Daarvoor was het college niet direct te vinden. Wel antwoordde Schepen Rob Guns dat er in onze gemeente nog grote asfalt- en betonvlaktes bestaan die kunnen worden opgebroken en vergroend, o.a. de ‘Belgacom’-parking aan het station van Tielen en de wegen die sinds de aanleg van de noord-zuidverbinding doodlopen en dus geen nut meer hebben. Goede suggesties die we graag snel vertaald zien in concrete maatregelen op het terrein. Want ook Kasterlee moet beginnen uitbreken!