Opnieuw geen zomerschool in Kasterlee

09 Mei 2022

Opnieuw geen zomerschool in Kasterlee

Einde 2021 vroegen de Welzijnsraad en de Solidariteitsraad aan het gemeentebestuur om in Kasterlee gedurende twee weken een zomerschool te organiseren. Ook begin 2021 hadden ze deze vraag al eens gesteld. Alle Kastelse schooldirecties waren enthousiast over het voorstel. Buurgemeenten die al eens een zomerschool hadden georganiseerd gaven positieve feedback.

In een zomerschool kunnen kinderen met leerachterstand tijdens de zomervakantie op een speelse manier hun leerstof opfrissen. Zomerscholen richten zich op kinderen uit kwetsbare gezinnen, die thuis een goede omkadering missen. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor de nodige subsidies. Op de gemeenteraad van januari antwoordde schepen Adriaensen op een vraag van raadslid Stien Buts (Groen) dat hierover snel een beslissing zou komen.

"Toen dit punt ontbrak op de raadscommissie Welzijn van 25 april zagen we de bui al hangen", aldus Groen-fractievoorzitter Bart Sas. "Op vraag van onze fractie werd het thema toch nog behandeld onder de varia". De raadsleden kregen te horen dat een zomerschool er dit jaar niet meer zou komen wegens te weinig personeel. Tegelijkertijd werd door de burgemeester met de vinger gewezen naar de Kastelse scholen die hier zelf te weinig inspanningen voor zouden doen. "Een vreemde redenering" aldus Sas. "Met de Vlaams subsidie van 28.000 EUR (voor 40 leerlingen) kan het gemeentebestuur voor de periode mei-augustus een halftijdse medewerker in dienst nemen om het project in goede banen te leiden." Dan blijven er nog genoeg middelen over om een tiental vrijwilligers te vergoeden en het nodige materiaal te voorzien. "Het bestuur heeft dit dossier veel te lang voor zich uitgeschoven en kiest nu voor de makkelijkheidsoplossing: uitstel tot volgend jaar. Onbegrijpelijk als je weet dat het aantal kwetsbare gezinnen in Kasterlee sinds 2016 sterk is toegenomen. We betreuren dat enorm", besluit Sas.

Bart Sas, gemeenteraadslid Kasterlee (Groen), 0498 11 90 62