Nieuwe zone 30 in Tielen valt mager uit

24 Februari 2020

Nieuwe zone 30 in Tielen valt mager uit

Via een aanvullend politiereglement keurde het college van Kasterlee op 3 februari de invoering goed van een zone 30 en van fietsstraten in Tielen. Op zich een zeer goede zaak in een dossier waar Groen en de Fietsersbond al langer aan de kar trekken. Een zone 30 is veel veiliger voor fietsers en voetgangers en vermindert het verkeerslawaai en de uitstoot van schadelijke gassen. "Maar helaas stellen we vast dat de gekozen afbakening van de nieuwe zone 30 niet wordt besproken op de gemeenteraad", zucht gemeenteraadslid Bart Sas. "Een ingreep met zo'n impact op de lokale mobiliteit verdient volgens ons een grondig en open debat. Het mag niet beperkt blijven tot een ambtelijke werkgroep en het college. Ook de mobiliteitsraad werd niet om advies gevraagd, dat is eigenlijk not done". De geplande zone 30 omvat een deel van Tielendorp en van de Kerkstraat, het Stationsplein, de Nieuwstraat en de Schaarstraat. Deze laatste twee straten worden fietsstraten. Groen wil de zone 30 graag een pak groter zoals voorzien in het mobiliteitsplan van 2018. De partij vraagt om ineens ook alle woonstraten van Tielen in de zone op te nemen. "Dat is duidelijker voor automobilisten en maakt ook de communicatie over de nieuwe zone eenvoudiger", vult gemeenteraadslid Stien Buts aan. "Ook willen we snelheidsremmers bij de overgangen van 50 naar 30 km/u, zodat automobilisten het verschil merken en gas terugnemen".