Plannen voor speeldomein Rulheyde op de lange baan?

28 Mei 2015

In de gemeenteraadszitting van 26 mei werden door Marc Stijnen (Groen) vragen gesteld over het uitstellen van het project "Rulheyde" (Ossengoor, Kasterlee). Eerder publiceerde de Jeugdraad hierover een open brief. In juni 2014 werden in de gemeenteraad de goedgekeurd voor een speelpaviljoen dat de verouderde chalet op het domein moest vervangen. Het project werd toen uitgebreid voorgesteld aan de pers.

plannen

Nu, één jaar later, worden de plannen geschrapt wegens "te duur". Nochtans had men na een onderhandelingsprocedure de kostprijs terug gebracht tot 334.000 EUR (het begrote budget bedroeg 319.000 EUR). Rekening houdend met een marge van 10% zou de uiteindelijke kostprijs dan 367.000 EUR bedragen. Geen onoverkomelijk verschil zo merkte Marc Stijnen op, die er ook op wees dat het gemeentebestuur reeds de studie- en architectenkosten betaalde (30.000 EUR).

De burgemeester gaf toe dat het om een besparingsoperatie ging.en een "moedige beslissing" (sic). Ook de opzet van het project werd door het gemeentebestuur blijkbaar herzien: de essentie van het domein was, dixit de burgemeester, niet het paviljoen maar de mogelijkheid tot buitenactiviteiten in het bos. Zo'n gebouw zou slechts enkele weken per jaar nuttig gebruikt kunnen worden.

Toch wel een vreemde opmerking na al de persaandacht uit 2014. Een moderne infrastructuur zal volgens Groen Kasterlee net veel méér activiteiten doorheen het jaar mogelijk maken. Waarom krabbelt het gemeentebestuur plots terug?

Het herziene ontwerp wordt verwacht in 2016. Groen Kasterlee volgt dit verder op en hoopt dat de nieuwe plannen er komen in nauw overleg met de Jeugdraad en de Speelvogels.