Provincie fluit gemeente terug in dossier mega-varkensstal

22 Februari 2016

De Provincie besloot op 18 februari geen milieuvergunning te geven aan een nieuwe industriële varkensstal voor 8000 varkens en biggen in Kleinrees. De deputatie stoorde zich vooral aan de inplanting van deze mega-varkensstal in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied én vlakbij een woonbuurt.Hiermee fluit ze het gemeentebestuur van Kasterlee (CD&V) terug dat eerder een positief advies gaf en het eigen gemeentelijk ruimtelijk strucuurplan en de honderden bezwaren naast zich neerlegde. Als Groen blijven we dit dossier verder opvolgen.