Groen Kasterlee verheugd om regenboogzebrapad

23 Februari 2022

Groen Kasterlee verheugd om regenboogzebrapad

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) voorziet subsidies om in elke Vlaamse stad of gemeente een regenboogzebrapad aan te leggen en te onderhouden op een gewestweg. Op de gemeenteraad van 22 februari 2022 bracht Groen Kasterlee het initiatief onder de aandacht bij het lokale bestuur.

Gemeenteraadslid Stien Buts: “Met een regenboogzebrapad willen we een positief signaal uitsturen en onze steun betuigen aan de LGBTQIA+-gemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door een vlag met de regenboogkleuren. Met het initiatief van AWV wordt inclusiviteit letterlijk in de verf gezet. Met de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei elk jaar de regenboogvlag gehesen en dat vinden wij op zich al een goed initiatief. Toch hebben veel van onze buurgemeenten ook al een regenboogzebrapad laten aanleggen - waaronder Turnhout, Geel en Lille, waarvan de laatste zelfs één in elke deelgemeente heeft. Kasterlee kan hier niet in achterblijven, vinden wij”. Groen stelt het vernieuwde marktplein van Kasterlee als ideale locatie voor een regenboogzebrapad.

Volgens Burgemeester Ward Kennes (CD&V) is er zeker plaats voor een regenboogzebrapad in de gemeente, alleen niet op het marktplein van Kasterlee. Over de gehele zone 30 worden immers geen zebrapaden aangebracht omdat voetgangers overal mogen oversteken. Hij vermeldt dat er reeds een aanvraag is ingediend bij het AWV en er werd ook al een locatie naar voren geschoven: namelijk de kruising van de Schoolstraat en de Kattenhagenstraat. Gemeenteraadslid Jo Van de Water (N-VA) stelde een andere geschikte locatie voor: in de Pastorijstraat, ter hoogte van de kruising met de Monseigneur Cardijnstraat.

Stien is verheugd om te horen dat er reeds stappen gezet zijn, maar trekt de zichtbaarheid van de locatie ter hoogte van de Kattenhagenstraat in twijfel. “Deze locatie ligt in een uithoek van onze gemeente. We willen dat het regenboogzebrapad echt tot zijn recht kan komen.” Daarom ziet ze eerder mogelijkheden in het voorstel van collega Van de Water om het regenboogzebrapad in de Pastorijstraat te plaatsen, ter hoogte van de Monseigneur Cardijnstraat. “Hier steken immers dagelijks heel wat schoolkinderen over. Ook auto’s passeren hier al wat trager aangezien de zone 30 iets verder begint”, aldus Stien.

De burgemeester heeft naar eigen zeggen geen voorkeur qua locatie. De potentiële locaties voor een regenboogzebrapad moeten samen met de Ambtelijke Werkgroep nog nader bepaald worden. Resultaat van de stemming: volmondig “Ja”, enkel Maria Van Laer (Vlaams Belang) onthield zich. Groen Kasterlee is tevreden met deze uitkomst, en wacht vol ongeduld op de komst van een regenboogzebrapad in Kasterlee. Hopelijk kan dit verwezenlijkt worden voor de internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei.