Schepen voor dierenwelzijn dankzij Groen Kasterlee

22 December 2021

Schepen voor dierenwelzijn dankzij Groen Kasterlee

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag van broodfokker Hoeve Hoogland ontstond er heel wat commotie in Kasterlee omtrent dierenwelzijn. Daarom bracht Groen dierenwelzijn op de agenda van de gemeenteraad van december, met onder andere de vraag tot aanstelling van een schepen voor dierenwelzijn. Mits enkele aanpassingen werd het agendapunt goedgekeurd.

Er werden 126 bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag. Ook op facebook verenigden verontwaardigde burgers zich in de facebookgroep ‘Kasterlee tegen dierenleed’. Toch werd de omgevingsvergunning toegekend voor Hoeve Hoogland. Dit was de druppel voor Groen Kasterlee om het beleid omtrent dierenwelzijn in Kasterlee tegen het licht te houden.

Vier op vijf Vlaamse gemeenten heeft een schepen van dierenwelzijn, maar Kasterlee niet. ‘Door van dierenwelzijn een schepenbevoegdheid te maken, wordt het onderwerp duidelijk op de agenda gezet en weten inwoners bij wie ze terecht kunnen met hun bekommernissen’, aldus raadslid Stien Buts. Schepen Gert Storms lachte de vraag eerst weg. ‘Heeft u zo nog meer suggesties qua bevoegdheden onder mijn naam? We kunnen een A4 schrijven aan bevoegdheden als we willen’. Later op de avond werd toch goedgekeurd om dierenwelzijn als expliciete bevoegdheid te vermelden onder zijn naam.

Heel wat klanten zijn zich bij de aankoop van een dier bij een broodfokker niet bewust van de slechte omstandigheden waarin deze dieren ter wereld komen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om haar inwoners te sensibiliseren over waar je best je dier koopt en waar beter niet. Ook kinderen moeten hier op school van jongs af aan over bijleren. Groen pleit ook om in geval van meldingen de milieupolitie op te roepen om te controleren of er wanpraktijken plaatsvinden op professionele fokkerijen. De gemeente moet er ook op toezien dat de milieupolitie zich specialiseert in dierenwelzijn.

Mits enkele woordelijke aanpassingen werden alle vijf de eisen van Groen Kasterlee goedgekeurd. ‘Wij zijn tevreden’, aldus gemeenteraadslid Stien Buts. ‘We hopen dat de schepen zijn bevoegdheden ter harte zal nemen en Kasterlee de goede kant op zal gaan naar een gemeente waarin dierenwelzijn hoog op de agenda staat.’

Meer info: Stien Buts, raadslid Groen Kasterlee, 0478 43 64 51