Verhoogde tarieven voor Kastelse clubs en verenigingen

31 Januari 2020

Verhoogde tarieven voor Kastelse clubs en verenigingen

Op de gemeenteraad van 28 januari 2020 werd het retributiereglement aangepast waardoor de tarieven voor het gebruik van OC’s en sportinfrastructuur worden verhoogd. Groen verzet zich tegen een bruuske prijsstijging en stelde voor om dit op zijn minst geleidelijk in te voeren.  “We zijn blij dat er geluisterd werd naar ons voorstel om de prijsstijging te spreiden. Jammer dat het niet over 5 jaar gespreid wordt, zoals wij hadden voorgesteld”, zegt Bart Sas. Tegelijk wordt de huur van de lokalen van vele verenigingen opgetrokken. Zo worden verenigingen die een lokaal huren én gebruikmaken van een sporthal dubbel getroffen. Dit kwam zelfs niet op de gemeenteraad, het was al beslist door het college. Daarom stelden wij voor om hier een reglement voor op te stellen en de gemeenteraad inspraak te geven. De meerderheid stemde tegen. We blijven dit opvolgen want we maken ons ongerust voor de goede werking van de clubs, die wellicht hun lidgelden zullen moeten verhogen.

Hogere tarieven voor Kastelse clubs en verenigingen blijven Groen zorgen baren

Op de gemeenteraad van 28 januari werd het aangepast retributiereglement voorgesteld voor het gebruik van de ontmoetingscentra en de sportinfrastructuur. Kastelse clubs en verenigingen gaan vanaf 1 augustus flink méér betalen. Oppositiepartij Groen heeft zich onthouden. "We zijn blij dat het college oren had naar ons voorstel om de prijsstijging "getrapt" in te voeren", verduidelijkt fractievoorzitter Bart Sas, "maar de stijgingen gebeuren over een periode van 4 jaar, terwijl wij de 5 jaar van de volledige legislatuur hadden voorgesteld". Nieuwe investeringen in de infrastructuur vinden in 2022, 2023 en 2024 plaats, daarom vindt Groen het logisch dat je pas in 2024 de nieuwe tarieven volledig invoert. "We vrezen dat de meerderheid al rekening houdt met de volgende gemeenteraadsverkiezingen, terwijl onze bezorgdheid in de eerste plaats naar de clubs en verenigingen gaat die voldoende tijd moeten krijgen".

Daar bovenop wordt het Kastelse verenigingsleven getroffen door een herberekening van de huurovereenkomsten. Het college voerde nieuwe parameters in die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle overeenkomsten voor het huren van gronden en gebouwen. Het komt erop neer dat verenigingen een pak méér zullen betalen. Sommige worden zelfs twee keer getroffen omdat ze gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur én een gebouw huren. "We zijn erg verwonderd dat deze nieuwe parameters niet voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad" reageert Groen-raadslid Stien Buts. Zulke belangrijke beslissingen dienen volgens haar niet informeel te gebeuren maar moeten worden opgenomen in een gemeentelijk reglement. Op die manier weet elke vereniging duidelijk waar ze aan toe is. De meerderheid verwierp dit voorstel.

Groen Kasterlee blijft deze tariefstijgingen met argusogen volgen. Kleinere clubs zullen niet anders kunnen dan méér lidgeld vragen, wat de drempel om aan sport en cultuur te doen zal verhogen. De partij vroeg daarom ook al aan het OCMW om de impact te onderzoeken die de nieuwe tarieven zullen hebben op de vrijetijdsparticipatie van mensen die het minder breed hebben.