Vlaamse Milieumaatschappij: "ernstig acuut incident"

10 Maart 2013

Op 17 januari 2013 kwam maar liefst . Intussen zijn ook de resultaten van het onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bekend. Experts van de VMM spreken van een "ernstig acuut incident", en benadrukken dat de gevolgen op lange termijn moeilijk in te schatten zijn.2,5 miljoen liter mest in de Kleine Nete terecht

De impact van de mestlozing was op donderdag 17 januari duidelijk merkbaar aan de geur en kleur van de Kleine Nete en de geleidbaarheid die de milieukwaliteitsnorm overschreed", aldus de VMM. Ook de zuurstofhuishouding van de Kleine Nete werd gecontroleerd, maar deze werd slechts gering beïnvloed. "Dit is te danken aan de zeer koude watertemperatuur waardoor er enerzijds veel meer zuurstof in het water kan oplossen en anderzijds de biologische en chemische processen van afbraak van organisch materiaal zeer traag verlopen." De VMM benadrukt dat indien het voorval zich zou hebben voorgedaan in de lente of zomer, er allicht een groot zuurstoftekort zou zijn opgetreden met grote vissterfte tot gevolg.

De milieumaatschappij nam ook stalen die onderzocht werden in het labo. Hieruit bleek dat de lozing die vanuit de bedrijfssite de Kleine Nete instroomt, niet voldeed aan enkele bepalingen uit de milieuvergunning. Parameters waaronder zwevend stof, nitraat en totaal stikstof overschrijden de milieukwaliteitsnormen. De parameters lagen duidelijk hoger dan stroomopwaarts van de site. De overschrijding van de parameters nitraat en fosfor heeft ernstige lange termijn gevolgen. "Deze stoffen zorgen voor een onevenwicht in de nutriëntenbalans. Ze geven aanleiding tot woekering van bepaalde algen en waterplanten, wat de leefbaarheid voor ander waterleven in het gedrang brengt."

Groen Kasterlee vraagt een passend beleid vanwege het gemeentebestuur om zulke incidenten in de toekomst te vermijden. De klemtoon in onze groene gemeente moet liggen op duurzame landbouw.