Vluchtelingen welkom in Kasterlee

24 Maart 2016

Groen Kasterlee stemde op de gemeenteraad van 22 maart mee voor een gemeenschappelijke motie over de ongeschiktheid van het vroegere hotel De Residentie in Lichtaart als opvangplaats voor vluchtelingen. We zijn er van overtuigd dat het gemeentebestuur een volwaardig alternatief voor de geplande opvang in De Residentie moet bieden. Dit kan volgens ons op de volgende manieren: ? een verdubbeling van het aantal opvangplaatsen van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI), beheerd door het OCMW, van 21 tot 40 plaatsen

? één centraal informatiepunt waar bewoners terecht kunnen met al hun vragen

? het opmaken van een inventaris van alle initiatieven van burgers, vzw's en organisaties die vluchtelingen willen helpen en begeleiden

? via de adviesraden, de gemeentelijke diensten en een systeem van "peters en meters" zorgen voor vrijetijdsactiviteiten waar asielzoekers en erkende vluchtelingen aan kunnen deelnemen

Helaas leidde de motie al tot foutieve berichtgeving in de pers. Groen Kasterlee weigert mee te doen aan de negatieve beeldvorming over vluchtelingen. De grote meerderheid van de vluchtelingen komt uit oorlogsgebied: Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en Somalië. Het gaat om mensen die vluchten om te ontsnappen aan militair geweld en onderdrukking. Zij hebben recht op kwaliteitsvolle opvang en begeleiding, ook in onze gemeente, ook na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel.

We zijn er van overtuigd dat binnen de diensten van de gemeente en het OCMW voldoende bereidheid en expertise aanwezig is om een eigen project op poten te zetten. Groen Kasterlee zal dit dossier in de gemeenteraad en daarbuiten verder blijven opvolgen en ondersteunen. Nu méér dan ooit.