Vluchtelingenopvang in Kasterlee moet méér zijn dan "bed, bad en brood"

30 November 2015

We leven in turbulente tijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nooit zoveel mensen op de vlucht geweest. De huidige situatie met de toestroom van vluchtelingen zet ook druk op onze samenleving en onze voorzieningen. Laat ons niet naïef zijn en denken dat door onze grenzen opnieuw te gaan bewaken, we de vluchtelingencrisis een halt toe roepen. Al op 22 juli bracht een handvol asielzoekers voor het eerst de nacht door op straat en tot vandaag is de opvangcapaciteit onvoldoende. Groen Kasterlee is er zich van bewust dat er bijkomende opvang moet worden voorzien. We willen immers geen mensen op straat de komende maanden. Groen is bezorgd om de kwaliteit. Opvang is méér dan "bed, bad en brood". Volgens de Opvangwet uit 2007 en volgens de Europese opvangrichtlijn hebben asielzoekers recht op medische en juridische bijstand. Net die menselijke omkadering zorgt voor de kwaliteit van de opvang.

De komst van een opvangcentrum in Kasterlee en bijgevolg van een grote groep kandidaat-vluchtelingen zet grote druk op de plaatselijke gemeenschap. Scholen, sociale diensten en verenigingen zullen extra steun nodig hebben.

Groen Kasterlee dringt er daarom bij het gemeentebestuur op aan om de nodige omkadering te voorzien bij de opvang. Het belang daarvan reikt overigens verder dan een louter humane bezorgdheid. Het gaat ook om het belang van de lokale gemeenschap. Een goede en kwaliteitsvolle opvang voorkomt problemen. Met de huidige hoge erkenningscijfers hebben we er alle belang bij dat mensen goed opgevangen worden en hun gastland echt leren kennen. Dat zal integratie en inburgering alleen maar vergemakkelijken.

Door Eric Van Beurden