Zet Gemeenteraad niet buiten spel! Groen Kasterlee vraagt open en vrij debat over herlocalisatie recyclagepark

29 Januari 2018

Op 9 januari brachten het IOK en de colleges van Kasterlee en Lille de inwoners van Achterlee (Lichtaart) op de hoogte dat er in hun gehucht een nieuw intergemeentelijk recyclagepark zou komen van zowat 1 ha. De vele aanwezige omwonenden reageerden negatief op de plannen. Het nieuwe containerpark zal inderdaad open ruimte (nu nog landbouwgebied) innemen en zorgen voor heel wat extra verkeer (als groot regionaal recyclagepark voor Kasterlee en Lille met een werkingsgebied met 35.000 inwoners). Als Groen Kasterlee zijn we vóór een goed uitgerust recyclagepark en een modern afvalbeleid. We vinden echter dat in dit dossier de gemeenteraad volledig buiten spel werd gezet. We missen ook inspraak door de eigen inwoners. Alle keuzes blijken in de praktijk achter gesloten deuren gemaakt door de twee colleges en IOK Afvalbeheer, waarna de beslissing simpelweg wordt meegedeeld. Dit is allesbehalve democratisch. Ons gemeenteraadslid Marc Stijnen vroeg op de gemeenteraadszitting van 23 januari 2018 dan ook volledige inzage in de uitgevoerde studies en inspraak in de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het gemeentelijk recyclagepark. Alle mogelijk alternatieven dienen in een aparte raadscommissie bekeken te worden. Burgemeester Ward Kennes (CD&V) ging in op onze eis. We kijken uit naar een open en vrij debat over dit erg belangrijk dossier!