"Park Gaston" gaat regelrecht in tegen nieuw beleidsplan Ruimte

26 April 2023

In de gemeenteraad van april nodigde Groen de andere partijen uit om in debat te gaan over het omstreden project "Park Gaston" op de Kempische heuvelrug. Een projectontwikkelaar voorziet in bosgebied tussen de Sint-Rochusstraat en de Kloosterstraat in Lichtaart 27 compacte woningen rond een "semi-privaat" park. De fractie Groen vindt dat dit regelrecht ingaat tegen het ambitieuze beleidsplan Ruimte.

"Al in november vroegen we aan de schepen hoe zo'n project te rijmen valt met het nieuwe beleidsplan Ruimte dat momenteel wordt uitgetekend samen met de inwoners" legt gemeenteraadslid Bart Sas (Groen) uit. "Als fractie zijn we niet tegen verdichting in de dorpscentra om de overgebleven open ruimte buiten de kernen te beschermen, maar in dit geval vindt de verdichting plaats op een wel zeer ongelukkige plaats. Want één van de strategieën die ons in de toekomst moet beschermen tegen opwarming, droogte en verlies aan biodiversiteit is het versterken van de bestaande 'groenblauwe structuren'. De Kempische heuvelrug is net één van die structuren". Het beleidsplan Ruimte spreekt letterlijk over het tegengaan van verdere versnippering van de heuvelrug en van het enorme belang van groene gebieden die de dorpskernen doorkruisen. Ze vormen het leefgebied voor verschillende diersoorten, brengen verkoeling in woongebied en verhogen de leefbaarheid. "Daarom begrijpen we het standpunt van coalitiepartner Open VLD ook niet zo goed. Ze zijn tegen het project maar een "normale" bebouwing, lees grotere kavels, op de Kempische Heuvelrug zou volgens hen wel mogelijk moeten zijn", merkt Sas op.

Groen vindt dat het college zijn eigen beleidsplan Ruimte ernstig moet nemen. Het is steeds voorgesteld als een participatief project, met dialoogmomenten en debattafels. Dat een project als "Park Gaston" erg leeft in de gemeente is net een kans om het met de inwoners te hebben over de uitdagingen waarvoor we staan op het vlak van ons ruimtegebruik. De partij hoopt dat het niet zal blijven bij slides met dure woorden, terwijl het achter de schermen business as usual is.