Gemeente Kasterlee saboteert bebossingsproject

24 Januari 2024

Gemeente Kasterlee saboteert bebossingsproject

Recent kocht de Provincie Antwerpen een perceel grond in de vallei van de Kleine Nete in Kasterlee met de bedoeling om dit perceel te bebossen. Er zouden zo'n 2000 loofbomen worden aangeplant. Het gemeentebestuur Kasterlee weigerde echter om een vergunning af te leveren. Groen Kasterlee ergert zich aan die houding: "Net nu we beseffen hoe belangrijk strategisch geplaatste bospercelen zijn als bescherming tegen de klimaatverandering, steekt het CD&V-bestuur om puur politieke redenen stokken in de wielen".

Tussen 2019 en 2024 wil de Provincie Antwerpen in de hele provincie zo'n 150 ha of 300 voetbalvelden bos planten. De teller staat momenteel op zo'n 72 ha. In het kader van dit ambitieuze project kocht de Provincie in 2023 een perceel van 1 ha aan in de Netevallei in Kasterlee. Het gaat om landbouwgrond aan de zuidelijke oever van de Kleine Nete, dichtbij de brug van de Desselsebaan. Volgens het departement Landbouw gaat het omwille van de natte bodem om een weinig rendabel perceel. Eind oktober 2023 dient Bosgroep Kempen Noord bij de gemeente Kasterlee een aanvraag in om dit perceel te bebossen. Het schepencollege (CD&V) weigert omdat het om landbouwgrond gaat en maakt er een symbooldossier van. De provincie past de aanvraag aan maar ook in beroep geeft het college een negatief advies.

De fractie Groen ergerde zich op de gemeenteraad van 23 januari aan zo'n houding omdat die opzettelijk landbouw en natuur tegenover elkaar plaatst. "Wellicht hoopt CD&V hiermee in dit verkiezingsjaar wat extra stemmen binnen te halen", aldus gemeenteraadslid Bart Sas. "Men maakt er een of-of-verhaal van, net nu we met het Beleidsplan Ruimte de ecologische en recreatieve waarde van de valleien in onze gemeente willen versterken".

Volgens Groen Kasterlee past extra bebossing langsheen de Kleine Nete perfect binnen de visie van het nieuwe Beleidsplan. "Extra ecologische corridors midden in landgebouwgebied zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de gezondheid van onze inwoners maar verhogen ook de aantrekkelijkheid van Kasterlee als toeristische gemeente. Bovendien ligt dit perceel volgens het Beleidsplan in perifeer landbouwgebied. Daar staat net de ecologische en landschappelijke waarde van de open ruimte voorop. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het huidige bestuur zo rancuneus reageert op dit project", besluit Sas.