Ruimte voor fietsers en voetgangers

12 Mei 2018

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers moeten een centrale plaats krijgen in de drie dorpscentra. Dat kan op een slimme en snelle manier.

We willen een zone 30 in elk dorpscentrum en fietsstraten in de buurt van scholen. Om drukke verkeersaders te vermijden zorgen we voor goed gemarkeerde doorsteken en schoolfietsroutes. We zorgen voor overdekte en diefstal-veilige fietsrekken.