Een groene en gezonde gemeente

18 December 2017

Een groene en gezonde gemeente

We beschermen ons groen en open ruimte en zetten volop in op een duurzame en gediversifieerde landbouw.

Nieuwe bebouwing komt in de centra en de bestaande wijken zodat onze mooie Kastelse bossen en natuur gespaard blijft. We kiezen voor een leefbare landbouw met meer diverse producten voor de lokale en regionale markt. Dit is leefbaar voor de boer, leefbaar voor de buurt, leefbaar voor het milieu. Verdere schaalvergroting en industrialisering zijn niet de oplossing.