Inspraak en participatie

12 Mei 2018

Inspraak en participatie

Het is dringend tijd voor meer inspraak en participatie.

Laat ook de eigen inwoners punten op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en toelichten. We vragen om jaarlijks een deel van het gemeentelijke budget te reserveren voor projecten die door inwoners zelf zijn gekozen. Een speelpleintje, zitbanken, een gemeenschapstuin, ... laat buurtbewoners er samen en in alle vrijheid over beslissen!