Gemeente laat kwetsbare gezinnen in de steek

24 November 2021

Gemeente laat kwetsbare gezinnen in de steek

In september 2020 besloot de gemeente Kasterlee om gezinnen die het tijdens de coronacrisis moeilijk hebben te ondersteunen met een waardebon van 30 EUR. Deze bon zou in 2020-2021 drie keer worden toegekend. De meerderheid wil deze maatregel nu terugschroeven en de laatste reeks waardebonnen niet meer toekennen. Onbegrijpelijk volgens de Groen-fractie die gisteravond op de raad voor maatschappelijk welzijn tekst en uitleg vroeg aan schepen Sumati Adriaensen.

Volgens de schepen brengt de verdeling van de bonnen te veel werk met zich mee en is het geen goed systeem. "We zijn het totaal niet eens met deze analyse", reageert fractievoorzitter Bart Sas. "Mensen moeten inderdaad actief gewezen worden op het bestaan van bonnen maar dat is net de taak van de sociale dienst: deze steun tot bij de gezinnen krijgen die het nodig hebben". De cijfers tonen aan dat de inspanningen van de sociale dienst wel degelijk lonen: eind 2020 kwam 44% van de mensen hun bon ophalen, in mei 2021 was dat al 60%.

Groen vraagt dan ook om de derde ronde in november te laten doorgaan en pas achteraf een analyse te maken. "Door hier nu mee te stoppen laat je heel wat kwetsbare gezinnen koudweg in de steek", vervolgt Bart Sas. "Het gaat om mensen die op deze steun gerekend hadden". De echte reden is volgens hem te zoeken in het feit dat de waardebonnen die in 2022 worden gebruikt niet meer gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. "De gemeente heeft hier nochtans 8500 EUR voor voorzien maar wil daar nu op besparen, dit is ongehoord", besluit Bart Sas.