Groen Kasterlee steunt protest tegen nieuwe mega-stal in Kleinrees

03 Oktober 2015

Groen Kasterlee steunt het protest van buurtbewoners in Kleinrees in Kasterlee tegen de komst van een nieuwe mega-varkensstal. De stal van 120 op 60 meter (sic) zal plaats bieden aan 1388 zeugen en 6300 biggen. In de is verder sprake van de opslag van 12.800 m³ mest en grondwaterwinning een debiet van 12.000 m³ per jaar. Neem zeker met ons op, als je de protestactie mee wil ondersteunen.

milieuvergunningsaanvraagcontact

We stellen ons ernstig vragen bij de komst van zo'n industrieel bedrijf, zeker na de recente mestlozingen in de Kleine Nete. In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kasterlee lezen we: "De jongste jaren is (...) binnen de veeteelt de grondloze veredelingssector sterk in opmars geweest. Door de verregaande loskoppeling van landbouw en grond is daarmee een groot mestoverschot ontstaan in de gehele regio".

De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren volop gekozen voor meer varkens en meer mest. De varkenshouderij is uitgegroeid tot een industriële sector. Méér dan de helft van het varkensvlees is bestemd voor de export. Overal in Vlaanderen worden nieuwe megastallen gebouwd, ondanks lokale protesten. Dat levert misschien goedkoop varkensvlees in de supermarkt op, maar gaat ten koste van de varkensboer, het dierenwelzijn en onze gezondheid.

Groen ijvert voor een landbouw op maat met respect de dieren en de familiale landbouwer. Schaalvergroting en verdere mechanisering zijn geen oplossingen voor een duurzame landbouw. Een inkrimping van de Vlaamse veestapel vermindert de milieudruk en komt ook de volksgezondheid ten goede.