Groen zorgt voor een positief alternatief in Kasterlee

23 September 2018

Groen zorgt voor een positief alternatief in Kasterlee

Het is zeker goed leven in een gemeente als Kasterlee, maar toch kan het beter en op diverse gebieden heel wat beter. Met Groen willen we daar de komende jaren werk van maken. Natuurlijk als u als kiezer ons daartoe de kans geeft. Wat nieuwe inspiratie, met meer dan één partij, kan een bestuur alleen maar ten goede komen. Juiste informatie, inspraak en dialoog is voor ons, Groen, fundamenteel. Een bedrijf met een hoog risico voor de gezondheid van de omwonenden, de plaats van een nieuw containerpark, de inplanting van grote veestallen nabij woonzones, gevaarlijke verkeerssituaties…, het overleg hierover kan heel wat beter. Mobiliteit en veilig fietsverkeer in onze gemeente: In vergelijking met onze buurlanden hebben we een grote achterstand goed te maken. Veilig fietsen in Kasterlee is nog steeds niet mogelijk. Onze gemeente heeft grote nood aan afgescheiden fietspaden. Zwaar landbouw verkeer gaat niet samen met fietsen. Dit is hinderlijk voor de bestuurder, gevaarlijk voor de fietser. Nochtans verwelkomt onze horeca graag fietsers! Als Groen willen we fietsen sterk aanmoedigen, zeker ook voor de naar school fietsende jeugd en voor woon-werkverkeer. Het klimaat duwt ons met de neus op de werkelijkheid: Ook hier hebben we een grote achterstand goed te maken. De doelstelling van het burgemeestersconvenant, nl. 20% CO2-uitstoot verminderen tussen tegen 2020 op het grondgebied van Kasterlee, is mooi in theorie, maar fundamentele veranderingen zijn er nog niet gebeurd. Om de klimaatverandering tegen te gaan moet er dringend meer actie ondernomen worden. Het klimaat wacht niet. Groen gaat voluit voor milieuvriendelijke landbouw, waar de boer “geld krijgt voor zijn waar”, een landbouw die gastvrij is voor fietstoeristen. Dit zijn enkele belangrijke, streefdoelen van Groen Kasterlee. We zijn groen, maar niet zuur! We willen de knelpunten aanpakken waar het nodig is en ons niet verschuilen achter een positief imago dat noodzakelijke verandering uit de weg gaat. Aan politiek doen betekent voor Groen onze verantwoordelijkheid ten volle nemen. Daarbij kiezen we ervoor om bij de komende verkiezingen bewust niet veel geld uit te geven aan reclame. Dat spenderen we liever in de sociale sector. Ons programma vind je uitgebreid op deze website. Anton Buytaert, lijstduwer