Lekker weertje, maar... droog!

29 Mei 2020

Lekker weertje, maar... droog!

Lekker weertje, maar… droog, droog, droog! Bruine gazonnetjes, dode bomen langs de weg, grasland dat niet wil groeien… Zelfs de kranen stonden droog in Overijse. Droogte is niet langer alleen een probleem van landbouwers, schippers of bedrijven, maar van iedereen. In de gemeenteraad van 28 mei bracht Groen het debat hierover op gang met een vraag naar maatregelen om het waterverbruik terug te dringen en efficiënter te maken, onder meer door toenemende verharding tegen te gaan. Concreet deden we ook een voorstel om bodemerosie tegen te gaan door ervoor te zorgen dat kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten en bomenrijen opnieuw worden aangeplant en beschermd. Onze voorstellen zullen besproken worden op de milieuraad en de landbouwraad. Al in september 2019 lanceerden we het voorstel om opgepompt grondwater bij bouwwerken te capteren en niet verloren te laten gaan. Dit werd toen spijtig genoeg verworpen. We blijven aandringen en mogen hopen dat ons bestuur nu wel de urgentie zal inzien en een degelijk beleid ontwikkelen. We kunnen dit probleem niet langer negeren en vragen ons gemeentebestuur om met deze punten zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Bekijk hier alvast de 10 voorstellen van Groen om de droogte te bestrijden! Bekijk ook het filmpje: Maak van Vlaanderen een... spons! 🧽🧽🧽 Het klimaat verandert en dat merken we: het is nog nooit zo droog geweest als nu. De gevolgen laten zich steeds meer voelen, want onze omgeving is niet voorbereid op zulke droogtes 🥵 Ons water wordt te snel afgevoerd. Bij droogte komen we onmiddellijk in de problemen. Het is belangrijk dat onze steden en dorpen sponzen worden 💧 Met deze 10 voorstellen willen we de droogte bestrijden: www.groen.be/dossier_droogte ⬅️Posted by Groen on Saturday, May 30, 2020