Ons programma

04 November 2012

Onze belangrijkste programmapunten: Energiezuinig en betaalbaar wonenHet respectvol bewaren van open ruimte

  • Meer inspraak voor de burger in zijn leefomgeving
  • Invoeren van de jeugdparagraaf
  • Veilig (fiets)verkeer met zone 30 en echte fietspaden

Bekijk ons programmaboekje naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 (als PDF) en ons volledig programma.