Steun voor verenigingen en kwetsbare gezinnen

02 Mei 2020

Steun voor verenigingen en kwetsbare gezinnen

Groen vraagt extra steun voor Kastelse verenigingen en kwetsbare gezinnen Op de digitale gemeenteraad van 28 april ging de Kastelse Groen-fractie in debat met de meerderheid. Die pakte op 23 april in de pers breed uit met steunmaatregelen ter waarde van 500.000 EUR voor lokale ondernemers. "Sommige maatregelen zijn zeker zinvol maar bij andere vragen we ons af of de steun wel terechtkomt bij de mensen die het zwaarst getroffen zijn", zegt fractievoorzitter Bart Sas. "De schorsing van de milieubelasting en de financiering van cadeaubons voor alle inwoners kost de gemeente heel wat geld maar ondernemingen die al wekenlang gesloten zijn verdienen structurele steun. De meerderheid kiest hier voor populaire maar weinig efficiënte maatregelen". Groen vraagt een gedifferentieerde aanpak zoals een gemeentelijke opleg bovenop de bestaande Vlaamse en federale premies of beter nog, een gemeentelijk noodfonds. Zo'n gemeentelijk noodfonds moet volgens Groen ook de nodige middelen voorzien voor de lokale verenigingen en voor kwetsbare gezinnen. De partij hoort momenteel weinig concreets over extra steun aan deze groepen. "Onze vraag om de huur door verenigingen van gemeentelijke gronden en gebouwen voor de periode van de lockdown kwijt te schelden werd niet weerhouden. En dat terwijl de huurprijzen begin 2020 werden opgetrokken en vanaf augustus de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur flink zullen stijgen", zucht Bart Sas. De partij is blij dat senioren actief worden opgebeld door de Sociale Dienst maar betreurt dat er geen projecten worden opgezet rond andere kwetsbare groepen. "In mei start een tweede belronde. Helaas werd op onze vraag om vanaf dan ook kwetsbare gezinnen te contacteren niet ingegaan. Nochtans is dit een kleinere groep dan de senioren", zegt gemeenteraadslid Stien Buts. Ook een voorstel van de partij om specifiek voor kansarmen extra cadeaubonnen te voorzien werd van de hand gewezen. "En dat terwijl we vernemen dat het OCMW momenteel meer vragen krijgt. We houden ons hart vast voor het stijgende aantal steundossiers de komende weken en maanden" besluit Stien. Op vraag van Groen volgt er in mei een extra raadscommissie waarin de steunmaatregelen verder besproken zullen worden. De digitale raad van 28 april is te bekijken op de website van de gemeente Kasterlee. Het punt van Groen over de steunmaatregelen start vanaf 1:31:57; het punt komt ook ter sprake tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn